Informatie

 

Gebouwen

 Open Hof Kerk
Herestraat 62        
Open Hof: Herestraat 60, tel. 249720
Koster dhr. S. Kuipers,Toutenburgstraat 23 Burum, tel 249361

Terpkerk
Uithof 1
Koster dhr. R. Poortinga, Rosemastraat 14 Burum, tel 249027
Kosterschap tijdens de kerkdienst bij toerbeurt.

Zijlsterkerk
Methardusstraat 42
Contactpersoon dhr. B. Zijlstra, Zwarteweg 5, Munnekezijl, tel 688335
Kosterschap tijdens de kerkdienst bij toerbeurt

Kerkradio
Open Hof Kerk Burum
Terpkerk Burum
Zijlsterkerk Munnekezijl
Deze zijn alleen te beluisteren via www.kerkomroep.nl

Predikant
 Ds. R. Wollenberg

Pastoraal werker

Scribaat
Dhr. en mevr. Scheeres-Feitsma, de Wendel 13
tel.: 0594-696979 of 06-51571424
Email: contact

Kerkelijk buro
Veranderingen in gezinssamenstelling, huwelijk, geboorte, overlijden en verhuizing:
Mevr. T. Riemersma - Brouwer, Oldeborchweg 61, 9853 TB Munnekezijl tel. 688343

 

College van kerkrentmeesters
Dhr.K. Kingma, Kloosterweg 5, 249382, contact
Dhr. J.C. Bakker (voorzitter), Kloosterweg 11, Burum. tel.: 849930, contact

Administratie kerkrentmeesters:
Dhr. K. Kloppenburg, Keegensterweg 28  Burum tel.: 249155

Betalingen t.b.v. de kerk:
IBAN Rabo NL61 RABO 0159 5559 06    

Collectebonnen zijn verkrijgbaar bij:

Dhr. I. de Vries, De Wendel  5, tel. 249253


Boekhouder:
Mevr. J. de Vries, Abele Reitzesstraat 11, 9851 AT Burum, tel. 849907  contact

Administratie diaconie:
Mevr. W. v.d. Heide - Zijlstra, Olde Borchweg 39, 9853 TA Munnekezijl, tel. 688570.
Betalingen t.n.v. de diaconie IBAN Rabo NL61 RABO 0333 3185 28


Organisten
Mevr. E. Kloppenburg - Dijk Keegensterwg 22, tel. 249028
Dhr. A. Riemersma, Keegensterweg 7, tel. 249169
Dhr. P. Stiksma, Oost 46, 249481
Dhr. H. Jonker, Kollum, 05114 453243


Preekvoorziening
Mevr. T. Riemersma-Brouwer, Olde Borchw.61, Munnekezijl, 688343, contact
Dhr. S. van der Molen, Schouwstraat 8, 249082, contact


Regeling bloemengroet
Burum:  M. Mulder-Zeinstra, tel.: 249257

Kerkblad De Voorbode
Verschijnt tienmaal per jaar.
Kopij kunt u -bij voorkeur digitaal- inleveren bij inleveradres

Opmaak: Dhr. M. Hiemstra
Giften voor ons kerkblad zien wij graag van u tegemoet op het IBAN Rabo NL61 RABO 0159 5559 06 o.v.v. "Voorbode".

Beamteam Kerk Burum
contact

Copyright © 2021. Protestantse gemeente Burum/Munnekezijl/Warfstermolen

Alle Rechten Voorbehouden.