Informatie

 

Gebouwen

 Open Hof Kerk
Herestraat 62        
Open Hof: Herestraat 60, tel. 249720
Koster: dhr. R. Poortinga, Rosemastraat 14 Burum, tel 249027Terpkerk
Uithof 1
Koster dhr. R. Poortinga, Rosemastraat 14 Burum, tel 249027

Kerkradio
Open Hof Kerk Burum
Terpkerk Burum

Deze zijn alleen te beluisteren via www.kerkomroep.nl

Predikant
 Ds. R. Wollenberg

Pastoraal werker

Scribaat
scriba:   Trienke Riemersma- Brouwer, Olde Borchweg 61,
9853 TB     Munnekezijl.    
tel: 06-20257453, 0594-688343

Kerkelijk buro
Veranderingen in gezinssamenstelling, huwelijk, geboorte, overlijden en verhuizing:
Mevr. T. Riemersma - Brouwer, Oldeborchweg 61, 9853 TB Munnekezijl tel. 688343

 

College van kerkrentmeesters
Dhr.K. Kingma, Kloosterweg 5, 249382,
Dhr. F. v.d. Veen, Wytsmaweg 7,
dhr. R. Arends, Herestraat 1 contactpersoon

 

Administratie kerkrentmeesters:
Dhr. K. Kloppenburg, Miedweg 29, 9872 TJ Stroobos, 06-25421836

Betalingen t.b.v. de kerk:
IBAN Rabo NL61 RABO 0159 5559 06    

Collectebonnen zijn verkrijgbaar bij:

Dhr. I. de Vries, De Wendel  5, tel. 249253


Boekhouder:
Mevr. J. de Vries, Abele Reitzesstraat 11, 9851 AT Burum, tel. 849907

Administratie diaconie:
Mevr. W. v.d. Heide - Zijlstra, Olde Borchweg 39, 9853 TA Munnekezijl, tel. 688570.
Betalingen t.n.v. de diaconie IBAN Rabo NL61 RABO 0333 3185 28


Organiste
Dhr. P. Stiksma, Oost 46, 249481
Dhr. H. Jonker, Kollum, 05114 453243

Dhr.. D. Riemersma, 06 10414070
Dhr. T. van der Kooij

Preekvoorziening
Mevr. T. Riemersma-Brouwer, Olde Borchw.61, Munnekezijl, 688343. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


Regeling bloemengroet
Burum:  mevr. B. Riemersma, 06 141 068 51, Herestraat 36b,

Kerkblad De Voorbode
Verschijnt tienmaal per jaar.
Kopij kunt u -bij voorkeur digitaal- inleveren bij inleveradres

Opmaak: Dhr. M. Hiemstra
Giften voor ons kerkblad zien wij graag van u tegemoet op het IBAN Rabo NL61 RABO 0159 5559 06 o.v.v. "Voorbode".

Beamteam Kerk Burum
contact

Copyright © 2021. Protestantse gemeente Burum/Munnekezijl/Warfstermolen

Alle Rechten Voorbehouden.