Protestantse Gemeente te Burum Munnekezijl Warfstermolen KRM J2022 ANBI overzicht 11 09 2023 08 52 11 50

 

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)
A. Algemene gegevens

Naam ANBI:                    Protestantse gemeente Burum Munnekezijl en Warfstermolen
RSIN/Fiscaal nummer:     823968479
Website adres:                https://www.pknburummunnekezijl.nl
E-mail:
Postadres:                      Olde Borchweg 61,
Postcode:                       9853 TB
Plaats:                           Munnekezijl

De Protestantse gemeente Burum Munnekezijl en Warfstermolen is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven "een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten ". (ordinantie 1 artikel1 lid 1 kerkorde).

Copyright © 2021. Protestantse gemeente Burum/Munnekezijl/Warfstermolen

Alle Rechten Voorbehouden.