Kerkenraad

Preses: Taeke Oostra, Keegensterweg 20    tel: 06-53348024        
Scriba: Trienke Riemersma- Brouwer, Olde Borchweg 61,
           9853 TB     Munnekezijl.    
           tel: 06-20257453, 0594-688343.
           contact

Ambtsgroep Pastoraat:
dhr. J. Boerema, Herestraat 76, 06-16716258
dhr. T. Oostra, Keegensterweg 20, 06-53348024
bezoekende ouderlingen (waar nodig): dhr. Taeke Oostra en mevr. W. Bakker-de Vries
     Voorzitter ouderlingenberaad: Jelle Boerema
     Notulist: Taeke Oostra.

Ambtsgroep Vorming en Toerusting:
Mevr. Catharina Schotanus     contact

Ambtsgroep Beheer:
dhr. R. Arends, Herestraat 1
Dhr. F. v.d Veen, Wytsmaweg 7

Ambtsgroep Diaconie:
Voorzitter:   dhr.  Klaas Martin de Vries, de Meerpaal 23, 06-44814623
Penningm:  mevr. Tineke Woudsma, Hesseweg 5A, 06-25318944
Secr.:         dhr.  Marcel van Kammen, Van Eysingaweg 6, 06-20762290
Lid:            dhr. S. Kuipers, Abele Reitzesstraat 11, 06-48451576

Administratie diaconie:   mevr. W. v.d. Heide-Zijlstra, 688570, Olde Borchweg 39, Munnekezijl, contact
Betalingen t.n.v. de diaconie: Rabo rek.: NL22RABO0333318528
Bloemengroet:               mevr. B. Riemersma, 06 141 068 51, Herestraat 36b,            
Regelen bloemengroet;  mevr. B. Riemersma, 06 141 068 51, Herestraat 36b, contact
Zendingscontactpersoon dhr. M. Mulder, De Meerpaal 3, 249257   

Ambtsgroep eredienst
Deze ambtsgroep richt zich op de vormgeving van één van de kernactiviteiten binnen de kerk: de eredienst. Hierbij is men vooral bezig met zaken die ‘dienstoverstijgend’ zijn. Het gaat daarbij om onderwerpen en activiteiten die voor meerdere erediensten betekenis hebben. Ook ontvangt zij van de kerkenraad opdrachten om vorm aan te geven. De afgelopen tijd is deze ambtsgroep daarom ook met voorstellen gekomen over o.a. de orde van dienst, de wijze van avondmaalsviering, invulling geven aan de laatste zondag van het jaar, etc.
In deze ambtsgroep dient minimaal één ambtsdrager zitting te hebben die ook de vertegenwoordiger naar de kerkenraad is.
Onder de ambtsgroep eredienst vallen: het beamteam, de kerstcommissie, de commissie veertigdagentijd, de verzorgers van de liturgische bloemschikkingen, de bezorging van de liturgie aan huis en de preekvoorzieners.
Voorz:   mevr. T. Riemersma-Brouwer, Olde Borchw 61, Munnekezijl, 688343
Secr.      mevr. A. Enting-Ruwersma, De Meerpaal 4, 249475, contact                      
              mevr. W. Oostra-de Vries, Keegensterw.20, 249545        
              dhr. J.H. Nieuwenhuis, Hoogstraat 16, 249465
           

 

 

Copyright © 2021. Protestantse gemeente Burum/Munnekezijl/Warfstermolen

Alle Rechten Voorbehouden.