Kerkenraad

Preses: Dhr. V. Smit, Blijensteinstraat 1, 248060        
Scriba: Gerrit en Trijntje Scheeres-Feitsma, contact

Ambtsgroep Pastoraat:
Mevr. A. Noordhuis, Hesseweg 6, 249107
dhr. D.J. Boersma, De Meerpaal 6, 249700
dhr. T. Oostra, Keegensterw.20, 249545
Dhr. V. Smit,  Blijensteinstraat 1, 248060

Ambtsgroep Vorming en Toerusting:
dhr. D.J. Boersma, De Meerpaal 6, 249700     contact

Ambtsgroep Beheer:
Dhr. K. Kingma, Kloosterweg 5
Dhr. F. v.d Veen, Wytsmaweg

Ambtsgroep Diaconie:
Mevr. B. Riemersma, Herestraat 36b, 06 141 068 51
Dhr. J. Hooghiem, A. Reitzesstraat 5. 06 102 341 08
Mevr. M. Zuidersma-Lukas, Methardusstraat 33, Munnekezijl, 06 361 828 72
Dhr. H. Kuipers, Kloosterweg 7, 06 344 959 42
Dhr. M. van Kammen, Van Eysingaweg 6, 06 207 622 90
Dhr. S. Bakker, Friese Straatweg 8, 06 152 486 03

Administratie diaconie:   mevr. W. v.d. Heide-Zijlstra, 688570, Olde Borchweg 39, Munnekezijl, contact
Bloemengroet:              mevr. M. Mulder-Zeilstra, De Meerpaal 3, 249257            
Regelen bloemengroet; mevr. B. Riemersma, 06 141 068 51, Herestraat 36b, contact
Zendingscontactpersoon dhr. M. Mulder, De Meerpaal 3, 249257   

Ambtsgroep eredienst
Deze ambtsgroep richt zich op de vormgeving van één van de kernactiviteiten binnen de kerk: de eredienst. Hierbij is men vooral bezig met zaken die ‘dienstoverstijgend’ zijn. Het gaat daarbij om onderwerpen en activiteiten die voor meerdere erediensten betekenis hebben. Ook ontvangt zij van de kerkenraad opdrachten om vorm aan te geven. De afgelopen tijd is deze ambtsgroep daarom ook met voorstellen gekomen over o.a. de orde van dienst, de wijze van avondmaalsviering, invulling geven aan de laatste zondag van het jaar, etc.
In deze ambtsgroep dient minimaal één ambtsdrager zitting te hebben die ook de vertegenwoordiger naar de kerkenraad is.
Onder de ambtsgroep eredienst vallen: het beamteam, de kerstcommissie, de commissie veertigdagentijd, de verzorgers van de liturgische bloemschikkingen, de bezorging van de liturgie aan huis en de preekvoorzieners.
Voorz:   mevr. T. Riemersma-Brouwer, Olde Borchw 61, Munnekezijl, 688343
Secr.      mevr. A. Enting-Ruwersma, De Meerpaal 4, 249475, contact                      
              mevr. W. Oostra-de Vries, Keegensterw.20, 249545        
              dhr. J.H. Nieuwenhuis, Hoogstraat 16, 249465
              dhr. S. Bakker, Fr. Straatweg 8, namens de kerkenraad

 

 

Copyright © 2021. Protestantse gemeente Burum/Munnekezijl/Warfstermolen

Alle Rechten Voorbehouden.