Kerkenraad

Preses: Dhr. V. Smit, Blijensteinstraat 1, 248060        
Scriba: Gerrit en Trijntje Scheeres-Feitsma, contact
Ambtsgroep Pastoraat:
Mevr. A. Noordhuis, Hesseweg 6, 249107
Dhr. C. Fransooijs, Fr. Srtaatweg 14, 696654
Mevr. R. Poortinga-de Haan, Rosemastraat 14, 249027
Dhr. V. Smit en mevr. R. Arends-Smit, Blijensteinstraat 1, 248060

Ambtsgroep Vorming en Toerusting:
mevr. A. Boersma-Soldaat, De Meerpaal 6, 249700     contact

Ambtsgroep Beheer:
Dhr. K. Kingma, Kloosterweg 5
Dhr. J. Bakker, Kloosterweg 11

Ambtsgroep Diaconie:
Voorzitter: Dhr. J.H. Nieuwenhuis, Hoogstraat
Dhr. J. Hooghiem, A. Reitzesstraat 5, 249282
Mevr. E. Heuker-Stuut, Stadsweg 15, Lauwerzijl, 688289
Mevr. T. Riemersma-Feenstra, Herestraat 70
Dhr. D. Riemersma, de Wendel 12
Dhr. S. Bakker, Fr. Straatweg 8

Administratie diaconie:   mevr. W. v.d. Heide-Zijlstra, 688570, Olde Borchweg 39, Munnekezijl, contact
Bloemengroet:              mevr. M. Mulder-Zeilstra, De Meerpaal 3, 249257    
                                   mevr. B. Zuidersma-Kerkstra, 688409, Methardusstraat 30,  Munnekezijl             
Regelen bloemengroet; mevr. B. Riemersma, 06-14106851, Toutenburgstr.25, contact
Zendingscontactpersoon dhr. M. Mulder, De Meerpaal 3, 249257   

Ambtsgroep eredienst
Deze ambtsgroep richt zich op de vormgeving van één van de kernactiviteiten binnen de kerk: de eredienst. Hierbij is men vooral bezig met zaken die ‘dienstoverstijgend’ zijn. Het gaat daarbij om onderwerpen en activiteiten die voor meerdere erediensten betekenis hebben. Ook ontvangt zij van de kerkenraad opdrachten om vorm aan te geven. De afgelopen tijd is deze ambtsgroep daarom ook met voorstellen gekomen over o.a. de orde van dienst, de wijze van avondmaalsviering, invulling geven aan de laatste zondag van het jaar, etc.
In deze ambtsgroep dient minimaal één ambtsdrager zitting te hebben die ook de vertegenwoordiger naar de kerkenraad is.
Onder de ambtsgroep eredienst vallen: het beamteam, de kerstcommissie, de commissie veertigdagentijd, de verzorgers van de liturgische bloemschikkingen, de bezorging van de liturgie aan huis en de preekvoorzieners.
Voorz:   mevr. T. Riemersma-Brouwer, Olde Borchw 61, Munnekezijl, 688343
Secr.      mevr. A. Enting-Ruwersma, De Meerpaal 4, 249475, contact                      
              mevr. W. Oostra-de Vries, Keegensterw.20, 249545        
              mevr. T. Kingma-Hamstra, Kloosterweg 5, 249382
              dhr. J.H. Nieuwenhuis, Hoogstr.16, namens de kerkenraad 249465

 

 

Copyright © 2018. Protestantse gemeente Burum/Munnekezijl/Warfstermolen

Alle Rechten Voorbehouden.