Informatie

 

Gebouwen

 Open Hof Kerk
Herestr. 62        
Open Hof: Herestraat 60, 249720
Koster Dhr R. Poortinga
Rosemastr. 14, 249027
Kosterschap tijdens de dienst bij toerbeurt

Terpkerk
Uithof 1
Koster Dhr. R. Poortinga,
Rosemastr. 14, 249027
Kosterschap tijdens de kerkdienst bij toerbeurt.


Kerkradio
De kerkdiensten zijn online te volgen via www.kerkomroep.nl   

Predikant
Ds R. Wollenberg,
Wollegras 13, 9285 LP Buitenpost.
06-17053046.

Scribaat
Trienke Riemersma- Brouwer,
Olde Borchweg 61, 9853 TB Munnekezijl
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
06-20257453/ 0594-688343

Kerkelijk buro
Veranderingen in gezinssamenstelling, huwelijk, geboorte, overlijden en verhuizing:
Mevr. T. Riemersma-Brouwer, Oldeborchweg 61, 9853 TB Munnekezijl 06-20257453
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

College van kerkrentmeesters
Dhr. F. v.d. Veen, Wytsmaweg 7,
dhr. R. Arends, Herestraat 1 contactpersoon

Administratie kerkrentmeesters:
Dhr. K. Kloppenburg, Miedweg 29, 9872 TJ Stroobos, 06-25421836

Betalingen t.b.v. de kerk:
IBAN Rabo NL61 RABO 0159 5559 06    

Collectebonnen zijn verkrijgbaar bij:

Verkrijgbaar bij: Dhr. K. Kingma, Kloosterweg 5, Burum


Boekhouder:
Mevr. J. Kuipers-de Vries, Abele Reitzesstraat 11, 849907
e mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Administratie diaconie:
Mevr. W. v.d. Heide - Zijlstra, Olde Borchweg 39, 9853 TA Munnekezijl, tel. 688570.
Betalingen t.n.v. de diaconie IBAN Rabo NL61 RABO 0333 3185 28


Organiste
Dhr. Dicky Riemersma, 06-10414070
Dhr. Tom van der Kooij
Dhr. P. Stiksma, Oost 46, 249481
Dhr. H. Jonker, Kollum, 0511-453243

Preekvoorziening
Mevr. T. Riemersma-Brouwer, Olde Borchw.61, Munnekezijl, 688343. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Regeling bloemengroet
Burum:  mevr. B. Riemersma, 06 141 068 51, Herestraat 36b,

Kerkblad De Voorbode
Verschijnt tienmaal per jaar.
Verschijnt tien maal per jaar.
Kopij kunt u -bij voorkeur digitaal- inleveren bij:    
Eindredactie: Mevr. Y. Bremer, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Giften voor ons kerkblad zien wij graag van u tege­moet op het rekeningnr.: NL61RABO0159555906
o.v.v. “Voorbode”.                                                               
Voor het aanvragen, digitaal ontvangen of opzeggen van het kerkblad kunt u contact opnemen met Anke Enting, tel. 0594-249475 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.   

Beamteam Kerk Burum
e mail:  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Copyright © 2021. Protestantse gemeente Burum/Munnekezijl/Warfstermolen

Alle Rechten Voorbehouden.