Gegevensbescherming AVG

Algemene verordening gegevensbescherming.

April 2018.
Beste gemeenteleden,      
  
Zoals u wellicht uit de media heeft vernomen heeft de Europese Unie een algemene verordening gegevensbescherming aangenomen welke vanaf 25 mei aanstaande van toepassing gaat worden.
Op grond van deze verordening krijgt u meer zeggenschap over uw persoonsgegevens. Een organisatie die werkt met persoonlijke gegevens, zoals bv kerkgenootschappen, moeten nu aan allerlei verplichtingen voldoen om uw privacy te waarborgen. Daarom vertellen wij u hierbij wat de kerk zoal noteert en wat ze ermee doet.


Dit staat er zoal in de kaartenbak van de kerk:                    
Naam, voornaam, adres, woonplaats, telefoonnummer, soms e-mailadres, geboortedatum, geboorteplaats, burgerlijke staat, plaats in het gezin, huwelijksdatum, huwelijkspartner c.q. levenspartner, wanneer binnengekomen in de kerkelijke gemeente en verder doopdatum en belijdenisdatum.
Wat gebeurd er met de gegevens: p;
 De ( eventuele) dominee, pastoraal werker, ouderling en bezoekmedewerkers krijgen op deze manier hun lijsten met gegevens zoals naam, adres, woonplaats en eventueel de leeftijd.   ;  
- de gegevens worden gebruikt voor het selecteren van jubilea, leeftijden om hieraan in de kerkelijke gemeente aandacht te schenken. Er worden voor diverse activiteiten lijsten geproduceerd op bijvoorbeeld leeftijd, welke we gebruiken voor uitnodigingen van bv catechese, kinderkerk, clubs, etc…                     
 - er worden adresstickers aangemaakt voor het innen van bijvoorbeeld de kerkelijke bijdragen.


Uiteraard zijn wij afhankelijk van de input, mochten er in het verleden verkeerde gegevens zijn genoteerd dan staan deze ook onjuist in het systeem. Wij gaan ervan uit dat u met de huidige gang van zaken rondom de vastlegging en het gebruik van uw gegevens geen problemen heeft. Mocht u wel bezwaren hebben tegen het gebruik van bovengenoemde gegevens dan verzoeken wij u dit bij het kerkelijk bureau kenbaar te maken.


Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben ingelicht.
Met vriendelijke groet,  
college van kerkrentmeesters.

Copyright © 2021. Protestantse gemeente Burum/Munnekezijl/Warfstermolen

Alle Rechten Voorbehouden.