Wat te doen bij...

Doop, huwelijk en uitvaartdiensten
Deze geschieden onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad van de eigen gemeente en dienen daarom altijd – ook als men in een andere gemeente wil laten dopen of als men bij een huwelijk of uitvaart de voorkeur geeft aan een gastpredikant – eerst te worden aangevraagd bij de kerkenraad voordat men andere afspraken gaat maken!

Scriba:
scriba Trienke Riemersma- Brouwer,
Olde Borchweg 61,                                                     
9853 TB Munnekezijl                                    
06-20257453/ 0594-688343

Bij voorgenomen kerkelijk huwelijk
Minstens 6 weken vóór de voorgenomen trouwdatum neemt u contact met de scriba. Vervolgens zendt u een trouwkaart aan de scriba, aan de voorganger die de dienst leidt en naar de ouderlingen voor trouwdiensten; Renske Arends en Vincent Smit (zie voor contactgegevens bij geboorte).

Geboorte
Bij een geboorte stuurt u een geboortekaartje naar de scriba en naar de ouderlingen voor doop:Vincent Smit/Renske Arends
tel.: 06 – 11 18 04 26   of    06 – 48 92 93 22
contact
Blijensteinstraat 1, 9851 AE  BURUM

Aanvraag bediening van de doop
Wanneer u uw kind wilt laten dopen, dient u minimaal 6 weken van tevoren contact op te nemen met de scriba of met de ouderlingen voor doop;
Frederika ter Veer-Rollingswier, tel. 0594 – 249 813

Verhuizen
Als u gaat verhuizen binnen de gemeente of wanneer u verhuist naar een andere gemeente, wilt u dit dan even doorgeven aan het Kerkelijk Bureau?

Contact Kerkelijk Bureau:
T. Riemersma-Brouwer, Olde Borchweg 61, 9853 TB  MUNNEKEZIJL
contact
tel. 0594 – 68 83 43

Inschrijven en uitschrijven
Wilt u zich laten in- of uitschrijven bij onze gemeente, dan kunt u dit doorgeven aan het Kerkelijk Bureau (contactgegevens zie bij: Verhuizen).

Meldpunt

Bij opname in en ontslag uit het ziekenhuis ontvangt het Meldpunt hiervan graag bericht van het betreffende gemeentelid of van de familie.
Ook wanneer een gemeentelid onze bijzondere aandacht nodig heeft, horen wij dat graag van onze gemeenteleden.
Wilt u dit bij voorkeur melden via contact

Het telefoonnummer van het Meldpunt is (alleen bij zeer dringende zaken):
06-10 14 92 21
De ouderling die het Meldpunt beheerd is:
Aukje Noordhuis, Hessweg 6, 0594-249107 of 06-3015 6197, en

Overlijden van een familielid
Zo snel mogelijk – vóórdat er definitieve afspraken worden gemaakt over de datum en het tijdstip van de rouwdienst – contact opnemen met de scriba.
Vervolgens een rouwbrief bezorgen bij de scriba, bij de voorganger van de dienst en bij de ouderling bij rouw.

Contactgegevens scriba, zie bij Doop, huwelijk en uitvaartdiensten.
Ouderling bij rouw: Frederika ter Veer-Rollingswier
tel. 0594 – 249 813
contact 
adres: De Meerpaal 15 9851 BG Burum

Copyright © 2021. Protestantse gemeente Burum/Munnekezijl/Warfstermolen

Alle Rechten Voorbehouden.