WhatsApp Image 2023 02 27 at 11.10.52

DE LANGE WEG

Aan het begin van zijn openbare optreden wordt Jezus onmiddellijk geconfronteerd met de macht van het kwaad.
Er worden verschillende namen gebruikt voor dat kwaad: de duivel, beproever en satan.
Steeds stelt satan Jezus een snelle oplossing voor ogen.
Maar Jezus laat ons zien dat we niet moeten kiezen voor de ‘snelle’ oplossingen of bevredigingen van onze behoeften.
Trouw zijn aan God en aan elkaar is een lange weg.

De schikking,

Er staan 2 bogen, en onder de bogen ligt geel zand.
Bij de eerste boog aan weerszijden stenen en broden.

Bij de laatste boog staat een vaasje met water en een bloem.
WhatsApp Image 2023 03 06 at 14.44.30

Mozes en Elia,

Op de berg worstelt Jezus met de dingen waar Hij als een berg tegenop ziet.
Eerder sprak Hij over ‘je kruis opnemen’, straks zal Hij vertellen over ‘uit de dood opgewekt zijn’.
In zijn worstelingen op de berg komen Mozes en Elia hem een hart onder de riem steken.
Mozes en Elia hebben beiden ervaring met een ‘tijd van veertig’. Elia maakte, net als Jezus zelf, een tocht van veertig dagen door de woestijn en Mozes zwierf daar zelfs veertig jaren rond.

Veertig is lang. Te lang eigenlijk. Dan heb je een ander nodig. Liefst iemand met woestijnervaring.
Wat telt in wat een mens soms meemaakt, is zijn woestijnervaring.
Of die van een ander, die weet hoe je de woestijn kunt overleven. Aan Gods tafel zit je niet alleen.

Uitleg van de schikking;
Er zijn 2 bogen in elkaar geschoven zodat een berg ontstaat.
Tussen de takken staan 3 witte tulpen.
Bij de berg liggen stenen om het beeld te versterken.

WhatsApp Image 2023 03 19 at 12.52.30

Jezus zei tegen haar:‘Ik ben het, degene die met u spreekt’.

In het Johannesevangelie is deze vrouw aan de bron de eerste die mag horen wie Jezus is.
Ze is een vrouw, een Samaritaanse.
Ze is alles wat Jezus niet is.
Waarschijnlijk is het juist daarom dat zij Jezus’ eerste zendeling mag zijn.
Het wonderlijke is dat Jezus haar hart en omstandigheden kent.
Haar woorden gaan over deze kloven, Jezus’ woorden over wat hen verbindt.
Dat het gaat om geest en waarheid.
God zoekt mensen zonder bedrog die zijn hart zoeken, ongeacht status of afkomst.

De schikking:
Er ligt een krans van kronkeltakken op een spiegel.
De achterkant van de krans staat een beetje omhoog, zodat de schikking beter te zien is.
In het hoge gedeelte staan grassen van de waterkant.
In de krans staat een schaal met een drijvende waterplant, zodat er een soort natuurlijk vijverbeeld ontstaat.
De spiegel refereert aan water en reflectie.

Meditatieve tekst
Bronnen
Van inspiratie
Spiegels met gedachten
Verbinding voor mij
En jou

WhatsApp Image 2023 03 19 at 12.52.42

De man die blind geweest was zei:
‘Wat vreemd dat u niet begrijpt waar Hij vandaan komt, terwijl Hij mijn ogen geopend heeft’.

De schikking
Er zijn 2 bogen gemaakt van katjes.
Die zijn aan elkaar verbonden tot een ellips, alsof het een oog is.
Rond de ellips is kronkelhazelaar gebonden.
In het midden van de ellips is een iris gemaakt van hyacintennagels.
Een oog om mee te kijken!

Meditatieve tekst:
Open ogen
Zien, kijken, gezien worden
Wie ben jij
Geworden?

kerst kleinGod in ons
Maria, moeder van Jezus

Niet alleen in Jezus’ verre voorgeslachten rommelt het, ook rond zijn eigen geboorte.
Maria is al zwanger voordat ze getrouwd is, en niet van haar verloofde.
De heilige Geest zelf had Jezus in haar laten groeien.
Maar in plaats van het inrichten van een koninklijke kinderkamer moet ze met een bolronde buik 140 kilometer afleggen van Nazaret naar Bethlehem waar ze met haar aanstaande in een stal terechtkomt.
In die ontredderde situatie bevalt ze van haar eerste kind, zonder hulp of kraam-bezoek van haar naaste familie.
Maar Maria moppert niet. Ze hoort nog het bericht van de engel dat de Zoon van God in haar leven zou komen.
Die blijde boodschap belandt van haar verstand in haar hart, raakt haar hele leven.
Zo wordt zij ons tot voorbeeld. En ze bracht een zoon ter wereld, haar eerstgeborene.Ze wikkelde Hem in doeken en legde Hem in een voederbak, omdat er voor hen geen plaats was in het gastenverblijf. HET TAFELKLEED IS KLAAR!
Uitleg liturgisch bloemstuk;Er staan 4 hoge kaarsen op het tafelkleed, aangevuld met kleine lampjes.
Tussen de lampjes liggen witte (vruchten) bessen en groen uitlopende bolletjes om het feestelijke van Kerst te onderstrepen.

Stralend licht
de nieuwe dag begint met sterren in de nacht.dt zij ons tot voorbeeld. En ze bracht een zoon ter wereld, haar eerstgeborene.
Ze wikkelde Hem in doeken en legde Hem in een voederbak, omdat er voor hen geen plaats was in het gastenverblijf.

Vandaag het verhaal van de 1ste  vrouw ( van de vier) van dit Kerstprojekt.
Batseba, de vrouw van Uria.
Ze is knap, en krijgt te maken met misbruik, moord en plotseling leed.
Een pijnlijk, herkenbaar verhaal #MeToo.
Toch geeft God haar een nieuwe wending en maakt haar voor Hem van betekenis.
Hoe hoopvol is dat!
De paarse heidebloemen zijn de kleur van de rouw, Batseba verloor haar man.
Geel is een koninklijke kleur. Koning David nam Batseba tot zijn vrouw.
Jong is zij, mooi, in paarse rouw
aan de koninklijke tafel.
1e advent klein
Geloof in Gods liefde
Ruth, de buitenstaander
Over buitenstaanders zijn we meestal politiek correct,
maar misschien wens je jezelf of je kind in je hart liever iemand uit je eigen groep toe.
Dan weet je een beetje wat voor vlees je in de kuip hebt, toch?
Stuurde Naomi daarom ook haar schoondochters aan de grens
weer terug naar hun eigen land? Ruth gaat echter inhoudelijk tegen Naomi, haar verbitterde schoonmoeder, in: ze begint over haar geloof in die bijzondere God van Israël. Dat geloof zit diep. Ze gaat ervoor.
Dit geeft haar vleugels in haar nieuwe omgeving, gehoorzaamheid
en een enorm doorzettingsvermogen.
Ze krijgt de ruimte en wordt gezien.
Dan blijkt ze zelfs met haar liefde meer waard dan duizend zonen.
Zo geeft God Ruth, die buitenstaander, een plek in zijn familie.
Reis naar het onbekende pijn om het vertrouwde Genadebrood
Aan Boaz’ tafel.
2e advent klein

Vergeving en bevrijding

Rachab, de hoer
Dat klinkt niet positief, ‘de hoer Rachab’. Door dat werk bevindt ze zich aan de rand van Jericho’s samenleving. ’s Nachts hoort ze verhalen van mannen die rillen van angst voor de God van Israël die met zijn machtige wonderen zijn volk telkens bevrijdt.
Bij haar wakkert dat juist een verlangen aan naar een nieuw leven:  naar vergeving en bevrijding van haar eigen situatie waarin schuld en schaamte haar gevangen houdt.
Vanuit die hoop kiest ze ervoor de twee Israëlische spionnen via een rood koord de stad uit te helpen. Ze smeekt eerst wel af dat ze in ruil daarvoor met haar hele familie gered wordt.
Jozua lost die gelofte in. Zo wordt ook zij deel van die lijn van vrouwen die naar Jezus, de eeuwige Redder, leidt.
De hoer Rachab werd door Jozua gespaard, samen met haar hele familie.

De Malusappeltjes, bottels en hulsbessen.
Symbool: de rode kleur verwijst naar het rode koord dat Rachab uit haar raam hing.
Rood is de kleur van de liefde, van gevaar en van pijn.
 Vleugeltjes van de es. Rachab verlaat haar oude leven en begint een nieuw leven.

 3e advent klein

God met ons
Tamar, de weggestuurde

Jaarlijks schitteren kerstreclames met dure cadeaus en veel gasten aan overvloedige tafels. Kerst staat dan voor een moment van ‘het goede leven’. Maar wat nou als je niemand hebt om je leven mee te delen? Als het huilen je nader staat dan het lachen?

Mattheüs laat duidelijk zien dat Jezus niet naar deze wereld kwam om blije mensen nog blijer te maken, maar om dicht bij mensen in ellende te zijn. Dat laat ook het familiedrama van Tamar zien. De schoonvader van Tamar komt zijn beloften niet na waardoor ze, naast haar rouw, ook nog langdurig in hopeloze eenzaamheid wegzakt. Door een list raakt ze toch zwanger. In tegenstelling tot Juda schaamt Jezus zich niet voor haar ellende maar verbindt zich met haar als de Immanuel, de God met ons. Dat is kerst. Juda herkende haar en zei: “Niet zij is schuldig, maar ik, want ik heb haar niet aan mijn zoon Sela tot vrouw gegeven.”

Uitleg bloemstuk:
Clematuspluis: Pluizig en onduidelijk qua vorm. De tafelrand bij Tamar is langer dan de andere randen. Symbool: Versluieren.

Roze waxflower en boomhei: Symbool: De pijn van Tamar is verzacht doordat zij alsnog zwanger werd, het licht brak door haar pijn heen.

 4e advent klein

 Flyer kerkblad oekraine sander

WhatsApp Image 2022 05 27 at 9.25.18 AM

Aan de basis is de aarde gesymboliseerd met mos, stenen en takken.

Onder de aarde het blad van de vingerplant, als symbool van Gods liefde voor de aarde.

De Gerbera’s staan voor de 11 apostelen omhoog kijkend naar de hemel.

Een witte roos in een wolk van gipskruid symboliseert Christus.

Copyright © 2021. Protestantse gemeente Burum/Munnekezijl/Warfstermolen

Alle Rechten Voorbehouden.