Wijkindeling bezoekmedewerkers

Wijk 1
E. Ennesweg; Van Eysingaweg; Harke Sipkestraat; Abele Reitzestraat;
Keegensterpad; Keegensterweg nr 18, 20, 22, 23, 24, 26 en 28.
Mevr. T. Wesselius-de Poel, 249514

Wijk 2
Keegensterweg nr 1, 4, 6, 7, 9,10,13 en 17;
Meihuizenstraat; Rosemastraat.
Mevr. A. de Vries-Kooistra, 249039

Wijk 3
Wytsmaweg; Beyweg; Hesseweg; Oost; Friese Straatweg;
L. Boonstraweg; Kloosterweg; Blijensteinstraat.
Mevr. F. ter Veer-Rollingswier, 249813

Wijk 4
Toutenburgstraat; Bionsmastraat; Fogelsanghstraat; Uithof;
Herestraat nr,1, 2, 6, 13, 14, 18 19, 20, 21, 34 en 52; Hoogstraat.
Mevr. M. Mulder-Zeilstra, 249257

Wijk 5
Herestraat nr 58, 66, 68, 70, 72, 74, 76 en78;
De Meerpaal; De WendeL
Mevr. A. Riemersma-Hayma, 249169

Wijk 6
Herestraat nr 26 en 28; De Wendel nr 5 en 7;
Schipsloot; Havenstraat, Schouwstraat; Tjalkstraat.
Mevr. D. Triemstra-Kuitert; 249111

Wijk 7
Warfstermolen (behalve E. Ennesweg) en adressen buiten Burum
Mevr. A. Boerema-Riemersma, 06-53174275 .

Wijk 8        
Munnekezijl; Lauwerszijl; Grijpskerk.
Mevr. E. Heuker-van Straten 688289 en mevr. T. Riemersma-Brouwer 688343

Welkom

Iedere zondagochtend luiden in Burum en Munnekezijl de kerkklokken om de dorpelingen uit te nodigen naar de kerk te komen. In de kerkdienst wordt Gods lof gezongen, er wordt gebeden en een woord ter overdenking uitgesproken door de voorganger, met als uitgangspunt een tekst uit de Bijbel. Soms wordt er gedoopt, enkele keren per jaar wordt samen Avondmaal gevierd met brood en wijn, waarbij we de dood en opstanding gedenken van onze  Heer Jezus Christus.
Ook leggen mensen soms in de kerkdienst belijdenis af van hun geloof, waarna ze belijdend lid zijn.
Naast de ‘gewone’ eredienst houdt onze kerk zich bezig met talloze andere manieren waarin het gemeente-zijn naar voren komt. Omzien naar elkaar is daarbij een belangrijk thema. Onze pastoraal medewerker bezoekt ouderen en mensen die ziek zijn.
Ook de ouderlingen bezoeken in de uitvoering van hun pastorale taak mensen die wonen in de wijk waarvoor ze verantwoordelijk zijn.
De diakenen zamelen geld in voor mensen die het moeilijk hebben (zowel binnen als buiten de gemeente of in het buitenland). Zij houden zich ook bezig met schuldhulp en doen mee aan projecten zoals de opvang van vluchtelingen. Onze gemeente is overigens meer dan dit.
Maar uit het bovenstaande blijkt dat er één groot doel is: we willen de opbouw van Gods koninkrijk van liefde doorgang doen vinden. Op deze site kunt u vinden hoe we daar mee bezig zijn.

Kerkenraad

Preses: Dhr. V. Smit, Blijensteinstraat 1, 248060        
Scriba: Gerrit en Trijntje Scheeres-Feitsma, contact
Ambtsgroep Pastoraat:
Mevr. A. Noordhuis, Hesseweg 6, 249107
dhr. D.J. Broersma, De Meerpaal 6, 249700
dhr. T. Oostra, Keegensterw.20, 249545
Dhr. V. Smit en mevr. R. Arends-Smit, Blijensteinstraat 1, 248060

Ambtsgroep Vorming en Toerusting:
dhr. D.J. Broersma, De Meerpaal 6, 249700     contact

Ambtsgroep Beheer:
Dhr. K. Kingma, Kloosterweg 5
Dhr. J. Bakker, Kloosterweg 11

Ambtsgroep Diaconie:
Dhr. J. Hooghiem, A. Reitzesstraat 5, 249282
Mevr. M. Zuidersma-Lukas.
Mevr. T. Riemersma-Feenstra, Herestraat 70
Voorzitter Dhr. D. Riemersma, de Wendel 12
Dhr. S. Bakker, Fr. Straatweg 8

Administratie diaconie:   mevr. W. v.d. Heide-Zijlstra, 688570, Olde Borchweg 39, Munnekezijl, contact
Bloemengroet:              mevr. M. Mulder-Zeilstra, De Meerpaal 3, 249257    
                                   mevr. B. Zuidersma-Kerkstra, 688409, Methardusstraat 30,  Munnekezijl             
Regelen bloemengroet; mevr. B. Riemersma, 06-14106851, Toutenburgstr.25, contact
Zendingscontactpersoon dhr. M. Mulder, De Meerpaal 3, 249257   

Ambtsgroep eredienst
Deze ambtsgroep richt zich op de vormgeving van één van de kernactiviteiten binnen de kerk: de eredienst. Hierbij is men vooral bezig met zaken die ‘dienstoverstijgend’ zijn. Het gaat daarbij om onderwerpen en activiteiten die voor meerdere erediensten betekenis hebben. Ook ontvangt zij van de kerkenraad opdrachten om vorm aan te geven. De afgelopen tijd is deze ambtsgroep daarom ook met voorstellen gekomen over o.a. de orde van dienst, de wijze van avondmaalsviering, invulling geven aan de laatste zondag van het jaar, etc.
In deze ambtsgroep dient minimaal één ambtsdrager zitting te hebben die ook de vertegenwoordiger naar de kerkenraad is.
Onder de ambtsgroep eredienst vallen: het beamteam, de kerstcommissie, de commissie veertigdagentijd, de verzorgers van de liturgische bloemschikkingen, de bezorging van de liturgie aan huis en de preekvoorzieners.
Voorz:   mevr. T. Riemersma-Brouwer, Olde Borchw 61, Munnekezijl, 688343
Secr.      mevr. A. Enting-Ruwersma, De Meerpaal 4, 249475, contact                      
              mevr. W. Oostra-de Vries, Keegensterw.20, 249545        
              mevr. T. Kingma-Hamstra, Kloosterweg 5, 249382
              dhr. S. Bakker, Fr. Straatweg 8, namens de kerkenraad

 

 

Copyright © 2020. Protestantse gemeente Burum/Munnekezijl/Warfstermolen

Alle Rechten Voorbehouden.