Wijk 1
E. Ennesweg; Van Eysingaweg; Harke Sipkestraat; Abele Reitzestraat;
Keegensterpad; Keegensterweg nr 18, 20, 22, 23, 24, 26 en 28.
Mevr. T. Wesselius-de Poel, 249514

Wijk 2
Keegensterweg nr 1, 4, 6, 7, 9,10,13 en 17;
Meihuizenstraat; Rosemastraat.
Mevr. A. de Vries-Kooistra, 249039

Wijk 3
Wytsmaweg; Beyweg; Hesseweg; Oost; Friese Straatweg;
L. Boonstraweg; Kloosterweg; Blijensteinstraat.
Mevr. F. ter Veer-Rollingswier, 249813

Wijk 4
Toutenburgstraat; Bionsmastraat; Fogelsanghstraat; Uithof;
Herestraat nr,1, 2, 6, 13, 14, 18 19, 20, 21, 34 en 52; Hoogstraat.
Mevr. M. Mulder-Zeilstra, 249257

Wijk 5
Herestraat nr 58, 66, 68, 70, 72, 74, 76 en78;
De Meerpaal; De WendeL
Mevr. A. Riemersma-Hayma, 249169

Wijk 6
Herestraat nr 26 en 28; De Wendel nr 5 en 7;
Schipsloot; Havenstraat, Schouwstraat; Tjalkstraat.
Mevr. D. Triemstra-Kuitert; 249111

Wijk 7
Warfstermolen (behalve E. Ennesweg) en adressen buiten Burum
Mevr. A. Boerema-Riemersma, 06-53174275 .

Wijk 8        
Munnekezijl; Lauwerszijl; Grijpskerk.
Mevr. E. Heuker-van Straten 688289 en mevr. T. Riemersma-Brouwer 688343

Iedere zondagochtend luiden in Burum en Munnekezijl de kerkklokken om de dorpelingen uit te nodigen naar de kerk te komen. In de kerkdienst wordt Gods lof gezongen, er wordt gebeden en een woord ter overdenking uitgesproken door de voorganger, met als uitgangspunt een tekst uit de Bijbel. Soms wordt er gedoopt, enkele keren per jaar wordt samen Avondmaal gevierd met brood en wijn, waarbij we de dood en opstanding gedenken van onze  Heer Jezus Christus.
Ook leggen mensen soms in de kerkdienst belijdenis af van hun geloof, waarna ze belijdend lid zijn.
Naast de ‘gewone’ eredienst houdt onze kerk zich bezig met talloze andere manieren waarin het gemeente-zijn naar voren komt. Omzien naar elkaar is daarbij een belangrijk thema. Onze pastoraal medewerker bezoekt ouderen en mensen die ziek zijn.
Ook de ouderlingen bezoeken in de uitvoering van hun pastorale taak mensen die wonen in de wijk waarvoor ze verantwoordelijk zijn.
De diakenen zamelen geld in voor mensen die het moeilijk hebben (zowel binnen als buiten de gemeente of in het buitenland). Zij houden zich ook bezig met schuldhulp en doen mee aan projecten zoals de opvang van vluchtelingen. Onze gemeente is overigens meer dan dit.
Maar uit het bovenstaande blijkt dat er één groot doel is: we willen de opbouw van Gods koninkrijk van liefde doorgang doen vinden. Op deze site kunt u vinden hoe we daar mee bezig zijn.

Gewijzigde aanvang kerkdienst

 

De kerkdienst van komende zondag

20 september begint op 9.30 uur

Copyright © 2020. Protestantse gemeente Burum/Munnekezijl/Warfstermolen

Alle Rechten Voorbehouden.