laatste zondag kerkelijk jaar 2020 kleinSymboliek van de vijfpuntige ster,

Deze vijfpuntige ster verwijst naar het leven van Jezus en het Licht van de Eeuwige dat Hij op aarde gestalte gaf.
Het getal 5 drukt uit dat de Eeuwige, de Eén, met de aarde, het getal 4, verbonden is.
Het getal 4 dat de vier uiteinden van de aarde uitdrukt wordt met de 5, het Licht van de Eeuwige verbonden.
Het getal 5 drukt ook uit: dat wat ons vermogen om het te begrijpen te boven gaat. Dat Oneindige Licht kunnen wij niet bevatten,  daarvoor schieten alle aardse beelden en woorden tekort.
We proberen het uit te drukken door te zingen, te bidden, te spreken in beelden en te schikken.
Het getal vijf verwijst verder naar zijn vijf wonden en daarmee naar de menselijkheid van Jezus.


In verbondenheid
met de Levende
loeken we een ster
die ons verlicht
in droeve dagen
van gemis.


Gij,
Licht in ons leven,
beziel ons
om het licht
van een ander
brandend te houden
en door te geven,
als een ster op aarde,
in Gods naam.

Stille kerk3

 

Bericht van overlijden  (afbeelding rouwkaart)

Op 29 maart is ons gemeentelid dhr Evert Kuipers in Meckema State is overleden. Dhr. Kuipers is 75 jaar geworden.

De uitvaart vindt plaats op donderdag 2 april vanuit de Zijlsterkerk in Munnekezijl. De voorganger is ds. G. Postma om 14:30 uur. Alle voorzorgsmaatregelen in deze tijd van Corona worden in acht genomen. Die dienst zal dan ook een aangepast karakter hebben en in besloten kring plaats vinden.

Een medisch specialist heeft besloten dat het niet verantwoord is dat Mevrouw Kuipers bij de uitvaart aanwezig is. We kunnen ons allemaal voorstellen hoe intens verdrietig dit voor de familie en voor haar in het bijzonder is. Een blijk van medeleven wordt dan ook erg op prijs gesteld.

Haar adres is:
Tjerk Hiddestraat 42 - 265
9291 AM Kollum

kaart zwetsloot 2kaart zwetsloot 1

Copyright © 2020. Protestantse gemeente Burum/Munnekezijl/Warfstermolen

Alle Rechten Voorbehouden.