donderdag 

Er is moed voor nodig om in tijden van onzekerheid en verdriet onze huizen, harten en gedachten open te zetten.
Soms zitten we zo vast in onze eigen gedachten, dat we een heel nieuw perspectief nodig hebben dat alleen een vreemde ons kan bieden.
Een ontmoeting met een vreemdeling, die ons leven in een nieuw licht beziet, is dan een groot geschenk.
Laten we doen als de Emmaüsgangers en ons openstellen voor onverwachte ontmoetingen.
Wie weet ontmoeten we Jezus zelf in die ander.

Het delen van brood en wijn verbindt ons aan het verhaal op de Witte Donderdag.
De glazen worden omgeruild voor wijnglazen, gevuld met wijn.
De korenaren die we gebruikten bij de schikking ‘De hongerigen voeden’, accentueren nu de lijn van het open hart.

 Goede Vrijdag

Als iemand de waarheid spreekt, komt dat hard aan.
We zouden de waarheid kunnen omarmen, maar lopen er vaak liever voor weg.
Of erger nog: we maken Hem voor leugenaar uit.
We zien het gebeuren, de dag dat Jezus wordt veroordeeld en gekruisigd.
Maar ook nu nog, wijzen we de Waarheid af.
Vandaag staan we hier bij stil en keren ons naar binnen.
We onderzoeken ons eigen hart. Zijn wij bereid om de Waarheid te horen?
Of wijzen we Hem af, zelfs tot in de dood?

Op Goede Vrijdag staat de kruisiging centraal.
Een –dood- stille tijd. Het verraad, de verloochening en de kruisiging.
Tussen de stenen worden zilverlingen gelegd als verwijzing naar het verraad.
Een kruis van stekelige takken staat verticaal in het hart.
Het hart is gesloten.
We richten ons niet meer naar buiten, we zijn naar binnen gericht.

 Stille zaterdag  Het wordt stil. Jezus is gestorven. Zijn lichaam is begraven.
Zijn naam is uitgesproken, Hij heeft een plek gekregen.
Meer kunnen zijn vrienden niet voor Hem doen.
Zijn lichaam is teruggegeven aan de aarde en wacht, als een zaadje in de grond, op een nieuw begin.
Samen met alle mensen wachten we af bij Zijn gesloten graf

De stekels zijn vervangen door klimopranken.

 1e paasdag klein

De steen is weggerold! Alles staat weer open!
De dood jaagt ons geen angst meer aan, dus wat houdt ons nog tegen?
Nu kunnen we vol vertrouwen delen van wat Hij ons gaf.
Hij had ons lief en gaf ons alles, zonder reserves.
Laten we zijn voorbeeld volgen. Laten we de zieken bezoeken.
De dorstigen laven. De hongerigen voeden.
De vreemdeling onderdak bieden. De naakten kleden.
De doden begraven. Zorg dragen voor de aarde.
Halleluja. De heer is waarlijk opgestaan.

Wie God liefheeft, heeft ook de ander lief.
Het hart is vol met bloemen.
De stammen en stenen zijn vervangen door meer glazen.
Allerlei witte en gele voorjaarsbloemen zijn gebruikt.
De vorm van het hart wordt geaccentueerd door buxustakjes.
Zo verbinden we de tijd voor Pasen met Pasen.

Copyright © 2021. Protestantse gemeente Burum/Munnekezijl/Warfstermolen

Alle Rechten Voorbehouden.