WhatsApp Image 2023 02 27 at 11.10.52

DE LANGE WEG

Aan het begin van zijn openbare optreden wordt Jezus onmiddellijk geconfronteerd met de macht van het kwaad.
Er worden verschillende namen gebruikt voor dat kwaad: de duivel, beproever en satan.
Steeds stelt satan Jezus een snelle oplossing voor ogen.
Maar Jezus laat ons zien dat we niet moeten kiezen voor de ‘snelle’ oplossingen of bevredigingen van onze behoeften.
Trouw zijn aan God en aan elkaar is een lange weg.

De schikking,

Er staan 2 bogen, en onder de bogen ligt geel zand.
Bij de eerste boog aan weerszijden stenen en broden.

Bij de laatste boog staat een vaasje met water en een bloem.
WhatsApp Image 2023 03 06 at 14.44.30

Mozes en Elia,

Op de berg worstelt Jezus met de dingen waar Hij als een berg tegenop ziet.
Eerder sprak Hij over ‘je kruis opnemen’, straks zal Hij vertellen over ‘uit de dood opgewekt zijn’.
In zijn worstelingen op de berg komen Mozes en Elia hem een hart onder de riem steken.
Mozes en Elia hebben beiden ervaring met een ‘tijd van veertig’. Elia maakte, net als Jezus zelf, een tocht van veertig dagen door de woestijn en Mozes zwierf daar zelfs veertig jaren rond.

Veertig is lang. Te lang eigenlijk. Dan heb je een ander nodig. Liefst iemand met woestijnervaring.
Wat telt in wat een mens soms meemaakt, is zijn woestijnervaring.
Of die van een ander, die weet hoe je de woestijn kunt overleven. Aan Gods tafel zit je niet alleen.

Uitleg van de schikking;
Er zijn 2 bogen in elkaar geschoven zodat een berg ontstaat.
Tussen de takken staan 3 witte tulpen.
Bij de berg liggen stenen om het beeld te versterken.

WhatsApp Image 2023 03 19 at 12.52.30

Jezus zei tegen haar:‘Ik ben het, degene die met u spreekt’.

In het Johannesevangelie is deze vrouw aan de bron de eerste die mag horen wie Jezus is.
Ze is een vrouw, een Samaritaanse.
Ze is alles wat Jezus niet is.
Waarschijnlijk is het juist daarom dat zij Jezus’ eerste zendeling mag zijn.
Het wonderlijke is dat Jezus haar hart en omstandigheden kent.
Haar woorden gaan over deze kloven, Jezus’ woorden over wat hen verbindt.
Dat het gaat om geest en waarheid.
God zoekt mensen zonder bedrog die zijn hart zoeken, ongeacht status of afkomst.

De schikking:
Er ligt een krans van kronkeltakken op een spiegel.
De achterkant van de krans staat een beetje omhoog, zodat de schikking beter te zien is.
In het hoge gedeelte staan grassen van de waterkant.
In de krans staat een schaal met een drijvende waterplant, zodat er een soort natuurlijk vijverbeeld ontstaat.
De spiegel refereert aan water en reflectie.

Meditatieve tekst
Bronnen
Van inspiratie
Spiegels met gedachten
Verbinding voor mij
En jou

WhatsApp Image 2023 03 19 at 12.52.42

De man die blind geweest was zei:
‘Wat vreemd dat u niet begrijpt waar Hij vandaan komt, terwijl Hij mijn ogen geopend heeft’.

De schikking
Er zijn 2 bogen gemaakt van katjes.
Die zijn aan elkaar verbonden tot een ellips, alsof het een oog is.
Rond de ellips is kronkelhazelaar gebonden.
In het midden van de ellips is een iris gemaakt van hyacintennagels.
Een oog om mee te kijken!

Meditatieve tekst:
Open ogen
Zien, kijken, gezien worden
Wie ben jij
Geworden?

 lazerus

De opwekking van Lazarus
….en er waren dan ook veel Joden naar Martha en Maria gekomen om hen te troosten nu hun broer gestorven was.

Troost beweegt de menigte om naar Bethanië te gaan.
Jezus komt niet om te troosten, Hij begint te praten over het leven.
Hij schuift de dood aan de kant en spreekt over tot leven wekken.
Jezus kan zo spreken omdat Hij zelf Opstanding is.

De boodschap van Jezus is dat niet het verleden onze stemming aanvoert, maar het geloof in God.
‘Wie in mij gelooft zal leven, ook als hij sterft.’
Het gaat hier om het leven uit geloofsvertrouwen.
Dat je, zelfs bij iedere dood, toch weer opstaat dankzij dat vertrouwen.


De schikking;
De krans symboliseert het leven, zonder begin en zonder eind.
Tussen de kronkeltakken zijn gedroogde strobloemen en gedroogde grassen geplaatst,
die herinneren aan het aardse leven.
Groene grassen en roze tulpen maken de cirkel levend.

 armen

Want de armen zijn altijd bij jullie’.
Er zijn veel mensen die onder de armoedegrens leven.
We kunnen niet iedereen helpen.
En soms zijn mensen ook niet geholpen met ‘alleen maar’ geld.
Maar wel door gedurende langere tijd samen op te trekken: als maatje,als gemeenschap of met hulpverleningsinstanties die samenwerken.

Dat kost veel tijd en inzet van vele mensen samen voor een enkel persoon.
Maar het maakt wel het verschil of iemand ‘even’ uit de problemen is of dat er echt een verschil gemaakt kan worden.
Soms kun je net dat verschil maken en zo een wending maken in iemands leven.
Een bekeringsmoment!

De schikking:
Er zijn 2 bundels takken aan elkaar verbonden, een beetje onregelmatig.

Tussen de takken zijn allerlei geurende kruiden geplaatst zoals, lavendel, rozemarijn en eucalyptus.
Deze groene kruiden verwijzen naar de zalving, de goede geuren.
Verder ligt er wat buxus tussen de takken als verwijzing naar Palmzondag.


Meditatieve tekst:
Kostbare geuren
Voor die Ene
Is voor iedereen
Het goede doen

Copyright © 2021. Protestantse gemeente Burum/Munnekezijl/Warfstermolen

Alle Rechten Voorbehouden.