1e lijdens  1e lijdenszondag

De Heer richtte zich tot mij…’ (Jeremia 1:4)

ROEPING
Jeremia is geen geboren profeet. Integendeel, hij wordt geboren in een priestergeslacht. Zijn vader is een priester. Je zou verwachten: zo vader, zo zoon.
Maar dan klinkt er een stem. God roept Jeremia tot een andere dienst, die van profeet. Het overrompelt Jeremia.

Net als Mozes stribbelt hij tegen: ‘Ik ben geen spreker en bovendien nog jong.’
Maar God zet door. Wat Hij begint, geeft Hij niet op. Jeremia moet eraan geloven.
Zijn bestemming wordt niet bepaald door zijn afkomst maar door zijn roeping.
Hoe zwaar en moeilijk deze roeping zal zijn, God zal voor hem zorgen.
Hij zal hem de woorden in de mond geven en terzijde staan.


KERNWOORDEN: roeping, bloesem, hoop

SCHIKKING
In vers 11 staat beschreven hoe God bij de roeping van Jeremia hem een amandelboom aanwijst.
De amandelboom is de eerste boom in het Midden- Oosten die na de winter bloeit.
In de bol met water steekt een bloesemtak uit.


MEDITATIEVE TEKST
Geroepen als profeet
zoals bloesem
de lente roept
Luister
nieuw bewustzijn.

 2e lijdens  2e lijdenszondag

De tekst voor de schikking is:

'Jullie zijn in mijn handen als klei in de handen van een pottenbakker.'
Jeremia 18:6

KERNWOORDEN: doorgaan tot iets mooi is, trouw

UITLEG SCHIKKING:
Volhouden en niet opgeven om het goede te doen.
Trouw blijven aan de boodschap.
Rond de bol hangt een dunne krans van hederablad.
Van onderaf is de bol iets groener door het toevoegen van groen mos tussen de schors.

MEDITATIEVE TEKST:
Trouw van God
aan de aarde.
Telkens opnieuw
gecreëerd.
Goed genoeg.

 3e lijdens  3e lijdenszondag

Misschien zullen ze luisteren en met hun kwalijke praktijken breken´.
       ( Jeremia 26 : 3 )

KERNWOORDEN : niet zien, donker, reflectie

UITLEG SCHIKKING
Ogen om te zien, oren om te luisteren......, maar er wordt niet gezien en niet geluisterd.

De paarse bloemen van de primula symboliseren de donkere ogen waar het licht niet in weerkaatst.
Van onderaf wordt de bol iets groener.
Jonge uitlopende takjes reiken naar de hemel.

MEDITATIEVE TEKST

Gedoofde ogen met
sporen van licht
gehoorde waarschuwingen
en dan ...
niets

 4e lijdens  4e lijdenszondag

'Ik zal je een hoopvolle toekomst geven'.
( Jeremia 29 : 11)

Een hoopvolle toekomst
Vandaag is het een klein beetje Pasen. Het donkerpaars van boete en inkeer kleurt roze.
We worden opgeroepen om ons te verheugen.
Oordeel is niet Gods laatste maar voorlaatste woord.
Zijn laatste woord is genade, Pasen!
Een hoopvolle toekomst begint met gebed en inzet voor vrede en voorspoed voor de stad, zelfs voor Babel!

KERNWOORDEN : hoop op vrede, gebed

SCHIKKING :
De bol is nog groener geworden, er is hoop.

Er is een V-vorm gemaakt van groene takken.
In het midden tussen de V-vorm staat een tulp.
De tulp symboliseert het gebed.

MEDITATIEVE TEKST :
Bloem

als gevouwen handen
Biddend
om het Vredesteken
uit de hemel.

 5e lijdens  5e Lijdenszondag

‘…. Omdat jij het recht hebt om als losser op te treden.’

( Jeremia 32: 7 )

Jeremia zit gevangen. Koning Sedekia vindt het te riskant om hem vrij rond te laten lopen.
De woorden van deze onheilsprofeet zouden het volk weleens kunnen demotiveren.
Nog altijd proberen machthebbers critici de mond te snoeren door hen op te sluiten.
Maar God laat zich de mond niet snoeren.
Hij geeft Jeremia de opdracht om de akker van zijn neef Chanamel te kopen, zodat het land in de familie zal blijven.

KERNWOORDEN:
rechtvaardigheid, vertrouwen, oplossen

SCHIKKING:
Aan het groene mos is wat gras toegevoegd, de verwijzing naar het land.
In de bol zijn driekleurige viooltjes geplaatst, symbool voor de aanwezigheid van God, hoe weinig zichtbaar God ook lijkt te zijn.
In het midden is een puntvormig sansevieria blad geplaatst, als teken voor de rechtvaardige.

MEDITATIEVE TEKST:
De aarde
bezitten, gebruiken…
te eren.
Rechtvaardig
is de nederige men

 palm pasen  Palmpasen


´....kijk om je heen (...) of er iemand is die rechtvaardig  handelt, die naar eerlijkheid streeft.'
( Jeremia 5:1)

Een rechtvaardige

Vandaag begint de Goede of Stille Week.
We lezen deze week het verhaal van Jezus' lijden en sterven.
De rechtvaardige die het oordeel draagt.

KERNWOORDEN:
feest, hosanna, intocht,
vooruitkijken naar de Goede Week.

SCHIKKING
Dit is een alternatieve palmpasenstok. In plaats van een broodhaantje is de bol op de stok geplaatst.
De palmpasenstok symboliseert op deze manier het kruis dat gedragen wordt om de aarde te redden.
Tussen de stenen is een stok geplaatst met dwarsligger (kruis).
Aan de dwarsligger worden slingers met geregen gedroogde vruchten  bevestigd,
die staan voor de dertig zilverlingen (abrikozen) die het verraad symboliseren.
Er zijn ook 12 doppinda's geregen die de 12 apostelen symbolisren.
De buxus symboliseert Palmpasen.
Hoewel het paarse antependium gebruikelijk is in deze periode, hebben we dit jaar het rode antependium gebruikt. Dat doet recht aan het Hosanna voor de intocht van Jezus en de liefde die het volk voelt.

MEDITATIEVE TEKST
Hosanna!

roept het volk.
De twaalf
juichen, vrezen
verraden.
Levende aarde

Copyright © 2021. Protestantse gemeente Burum/Munnekezijl/Warfstermolen

Alle Rechten Voorbehouden.