donderdag

WITTE DONDERDAG
Hierop zei Jezus : '(...) Jullie zijn dus rein - maar niet allemaal.'

( Johannes 3:11)

Je mag zijn als Ik

Jezus gebruikt het voeten wassen om de discipelen iets te leren en het is een oproep om te handelen.
Hij inspireert degenen die het zien.
Hij is het die zijn leven opoffert om 'het vuil' van de leerlingen (de wereld ) op zich te nemen,
en Hij schenkt de schoonheid van het eeuwige leven.
Daarmee roept Hij de leerlingen op om een dienaar voor elkaar te zijn en zijn voorbeeld te volgen.

KERNWOORDEN: dienaar zijn, oproep

SCHIKKING:
In de bol zijn klokjes geplaatst, de oproep om dienaar te zijn.
De witte doek verwijst naar de voetwassing.

Meditatieve tekst:

Klokjesbloemen
herinneren ons
aan dankbaarheid
en liefde voor de
dienende leider.

vrijdag

GOEDE VRIJDAG
Ook al schreeuw en huil ik uit alle macht,

Hij wil niet naar mijn gebeden luisteren!
( Klaagliederen 3:8 )

Deze lezing gaat over het zien van diepe ellende, duisternis.
Vragen die we stelde of reflecties die we hebben gevonden hebben geen antwoord of vervolg gekregen.
Het maakt wanhopig.
Is er nog hoop op deze dag waarop alles zwart is geworden; een letterlijke duisternis over het hele land.
Een van God verlaten dag.

KERNWOORDEN: ellende en duisternis

SCHIKKING:
Schuin op de groene bol is een houten kruis gelegd.

MEDITATIEVE TEKST:
Het houten kruis
dat de wereld draagt.
Oorverdovende stilte
zoute tranen

zaterdag

STILLE ZATERDAG

Goed is het geduldig te hopen op de HEER die redding brengt.
( Klaagliederen 3:26)

Vertrouwen op God

In deze teksten gaat het over wachten en vertrouwen.
Alles op zijn tijd, niet per se op mijn of jouw tijd.
In onze huidige samenleving is het bijna ondenkbaar dat we moeten wachten,
de mens domineert alles.
Omgaan met ons geduld is moeilijk, behoeften worden zo snel mogelijk vervuld.
Deze dag leert ons rust te hebben en te vertrouwen op het mooie dat komen gaat,
de opstanding van het licht, de nieuwe morgen.

KERNWOORDEN: vertrouwen en wachten.

SCHIKKING:
Schuin op de groene bol ligt het houten kruis.
Ranken van klimop als teken van trouw zijn toegevoegd aan het beeld.

MEDITATIEVE TEKST:
Het kruis als
aardse belofte,
tekens van hoop,
trouw en toekomst

zondag

PAASMORGEN
'Vroeg op de eerste dag van de week, toen het nog donker was..'

(Johannes 20:1)

Een nieuw begin

Johannes opent zijn evangelie met ' Ín het begin was het Woord...'
Ook in zijn bericht over de opstanding begint hij bij het begin:
'Vroeg op de eerste dag van de week...'
Een nieuwe week breekt aan. Het leven gaat open.
Het open graf is er de stille getuige van. Voor de leerlingen van Jezus gaat dit veel te snel.
Zij leven nog in het donker en kunnen het nieuwe leven van Pasen, de opstanding van Jezus,
leven door de dood, nauwelijks geloven. Wie kan dit wel? Duisternis is hardnekkig!
Pasen verkondigt dat Gods licht sterker is dan de duisternis.
Jezus noemt Maria bij haar naam en zij wordt de eerste stralende getuige van de Opgestane.

KERNWOORDEN:
nieuw begin, het leven gaat stromen

SCHIKKING:
De bol ligt met de opening schuin naar boven.
Vanuit de opening stroomt het nieuwe leven.
Voorjaarsbloemen en bloeiende ranken vormen samen een levensader.

MEDITATIEVE TEKST:
Een stroom van licht
verdrijft het duister.
Kleurrijke,
geurende lente.

Copyright © 2021. Protestantse gemeente Burum/Munnekezijl/Warfstermolen

Alle Rechten Voorbehouden.